Korjaushankkeiden sanastoa

Taloyhtiön korjaushankkeiden kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Hankkeissa esiintyy erilaisia sanoja ja termejä. Seuraavassa selvennystä termeihin:

Tarveselvitys (kesto 2 – 3 vuotta)

- Korjaushankkeen ensimmäinen vaihe, jossa selvitetään remontin tarvetta. Apuna käytetään kuntoarvioita ja -tutkimuksia, osakaskyselyjä, remonttihistoriaa jne. Remontin toteutusta ei ole vielä tässä vaiheessa päätetty.

Hankesuunnittelu (2 – 8 kk)

- Määrittää muun muassa remontin sisällön ja laajuuden ja toimii varsinaisen toteutussuunnitelman pohjana. Hankesuunnitelma hyväksytetään yhtiökokouksessa.

Toteutussuunnittelu (6 – 10 kk)

- Hyväksytyn hankesuunnitelman jälkeen suunnittelijat laativat yksityiskohtaiset tekniset ja tilojen suunnitelmat.

Korjaustöiden valmisteluvaihe (2 – 6 kk)

- Kun suunnitelmat ovat valmiit, järjestetään tarjouskilpailu, jonka perusteella valitaan urakoitsija. Urakoitsijan valinnan jälkeen hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään yhtiökokouksessa.

Korjaustyövaihe (4 – 18 kk)

- Urakoitsija toteuttaa hankkeen suunnitelmien mukaisesti.

Takuu (2 vuotta)

- Takuuaikana taloyhtiö varmistaa, että lopputulos on se, mitä tilattiin. Urakoitsija tekee tarvittavat korjaukset.

Rakennuttaja

- Yritys tai yhteisö, joka rakennuttaa, tässä tapauksessa taloyhtiö.

Projektinjohtaja

- Huolehtii hankkeen sujuvasta läpimenosta. Projektinjohtajana voi toimia esim. rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija tai tekninen isännöitsijä.

Hankesuunnittelija

- Laatii asiantuntijoiden kanssa hankesuunnitelman, joka sisältää mm. korjausvaihtoehtoja ja kustannusarviot.

Pääsuunnittelija

- Vastaa suunnittelun kokonaisuudesta.

Suunnittelijat

- LVI-, sähkö-, rakennesuunnittelijat, arkkitehdit jne.

Valvoja

- Varmistaa työmaakäyntien avulla, että työt tehdään suunnitelmien ja aikataulun mukaan. Osallistuu rakentamisen neuvotteluihin.

Turvallisuuskoordinaattori

- Huolehtii taloyhtiön kannalta, että turvallisuusasiat ovat kunnossa.

Pääurakoitsija

- Toteuttaa urakan taloyhtiön kanssa tehdyn urakkasopimuksen mukaisesti.

Aliurakoitsijat

- Toimivat pääurakoitsijan toimeksiannosta ja vastaavat työstään pääurakoitsijalle.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.