Mikä on pääomavastike ja miten sen suuruus määräytyy?

Jos huoneistoon kohdistuu osuus yhdestä tai useammasta taloyhtiön lainasta, maksetaan osana yhtiövastiketta myös pääomavastiketta.

Pääomavastikkeen suuruus arvioidaan vuosittain taloyhtiön kirjanpidon toimesta sen suuruiseksi, mitä yhtiö tarvitsee suoriutuakseen lainan pääoman lyhennyksistä ja koroista pankille. Kyseessä on siis arvio, ei tarkka summa.

On hyvä huomioida, että osakkaiden velkaosuudet taloyhtiölainasta eivät ole sama asia kuin yksityishenkilöiden omat henkilökohtaiset luotot. Taloyhtiön laina on taloyhtiön ja pankin keskinäinen luottosopimus. Taloyhtiön laina on täysin taloyhtiön ja pankin keskinäinen luottosopimus, eivätkä yhtiön osakkaat ole siinä osapuolena. Lainan jako osakkeille ja huoneistokohtaisten osuuksien seuraaminen ovat taloyhtiön omaa sisäistä kirjanpitoa. Tämän vuoksi pääomavastike voi myös muuttua eri vuosina, jos havaitaan, että aiemmin tehty arviolaskelma on aiheuttanut esim. liian paljon yli- tai alijäämää pääomavastikkeen kertymän osalta. Toinen syy pääomavastikkeen muutokseen on korkojen nousu/lasku.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.