Korjaushankkeiden sanastoa


Taloyhtiön korjaushankkeiden kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Hankkeissa vilisee erilaisia sanoja. Tässä sinulle selvennystä sanoihin.


Tarveselvitys (kesto 2 – 3 vuotta)
Korjaushankkeen ensimmäinen vaihe, jossa selvitetään remontin tarvetta. Apuna käytetään kuntoarvioita ja -tutkimuksia, osakaskyselyjä, remonttihistoriaa jne. Remontin toteutusta ei ole vielä tässä vaiheessa päätetty.


Hankesuunnittelu (2 – 8 kk)

Määrittää muun muassa remontin sisällön ja laajuuden ja toimii varsinaisen toteutussuunnitelman pohjana. Hankesuunnitelma hyväksytetään yhtiökokouksessa.


Toteutussuunnittelu (6 – 10 kk)

Hyväksytyn hankesuunnitelman jälkeen suunnittelijat laativat yksityiskohtaiset tekniset ja tilojen suunnitelmat.

Korjaustöiden valmisteluvaihe (2 – 6 kk)

Kun suunnitelmat ovat valmiit, järjestetään tarjouskilpailu, jonka perusteella valitaan urakoitsija. Urakoitsijan valinnan jälkeen hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään yhtiökokouksessa.


Korjaustyövaihe (4 – 18 kk)

Urakoitsija toteuttaa hankkeen suunnitelmien mukaisesti.


Takuu (2 vuotta)

Takuuaikana taloyhtiö varmistaa, että lopputulos on se, mitä tilattiin. Urakoitsija tekee tarvittavat korjaukset.


Rakennuttaja
- Yritys tai yhteisö, joka rakennuttaa, tässä tapauksessa taloyhtiö.


Projektinjohtaja
- Huolehtii hankkeen sujuvasta läpimenosta. Projektinjohtajana voi toimia esim. rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija tai tekninen isännöitsijä.


Hankesuunnittelija
- Laatii asiantuntijoiden kanssa hankesuunnitelman, joka sisältää mm. korjausvaihtoehtoja ja kustannusarviot.


Pääsuunnittelija
- Vastaa suunnittelun kokonaisuudesta.


Suunnittelijat
- LVI-, sähkö-, rakennesuunnittelijat, arkkitehdit jne.


Valvoja
- Varmistaa työmaakäyntien avulla, että työt tehdään suunnitelmien ja aikataulun mukaan. Osallistuu rakentamisen neuvotteluihin.


Turvallisuuskoordinaattori
- Huolehtii taloyhtiön kannalta, että turvallisuusasiat ovat kunnossa


Pääurakoitsija
- Toteuttaa urakan taloyhtiön kanssa tehdyn urakkasopimuksen mukaisesti


Aliurakoitsijat
- Toimivat pääurakoitsijan toimeksiannosta ja vastaavat työstään pääurakoitsijalle
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.