Yhtiökokoukseen osallistuminen


Yhtiökokouksessa päätetään taloyhtiön merkittävistä remonteista ja hankinnoista sekä yhtiövastikkeen suuruudesta. Tilaisuudessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja talousarvio tulevalle vuodelle.


Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin ja osakkaan tärkein vaikutuskanava. Kokouksessa voit vaikuttaa asumiskustannuksiisi ja saat tietoa ja perusteluja siitä, miten omaisuuttasi hoidetaan ja miksi ja milloin mahdollisia remontteja tehdään. Kokouksessa tapaat isännöitsijän ja opit tuntemaan naapurisi – tuttujen kanssa on helpompi luoda asuinympäristöstäsi toimiva ja viihtyisä.


Vaikuta myös hallituksen valintaan ja varmista, että sopivimmat henkilöt hoitavat omaisuuttasi. Ketään ei kuitenkaan voida valita hallitukseen ilman hänen omaa suostumustaan.


Kaikilla osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon. Edellytyksenä on, että osakason merkitty osakeluetteloon tai esittää yhtiökokouksessa selvityksen omistusoikeudestaan.


Voit osakkaana valtuuttaa toisen henkilön osallistumaan puolestasi yhtiökokoukseen. Voit myös pyytää avustajan mukaasi kokoukseen.Myös osakkaan lakimääräisiä edustajia, esimerkiksi kuolinpesän pesänselvittäjä, voivat olla mukana kokouksessa.


Isännöitsijä ja hallituksen jäsenet saavat osallistua kokoukseen, vaikka he eivät olisi taloyhtiön osakkaita.


Lisäksi yhtiökokous voi sallia, että paikalla on ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi remonttihankkeen suunnittelija tai tekninen asiantuntija.


Vuokralainen saa osallistua yhtiökokoukseen yli viiden huoneiston yhtiössä, kun käsitellään asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi hänen kotinsa tai taloyhtiön yhteisten tilojen käyttöön, esimerkiksi järjestyssääntöihin tai putkiremonttiin liittyvät asiat. Tämä koskee taloyhtiöitä, joissa vähintään viidellä huoneistolla on eriomistaja. Vuokralainen voi äänestää yhtiökokouksessa vain, jos hänellä on osakkaan antama valtakirja.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.