Mitä taloyhtiön hallitus tekee?

Taloyhtiön hallituksen velvollisuus on huolehtia hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten hoidosta ja muusta toiminnasta. Taloyhtiön hallitus edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita ja asukkaita. Hallitus kokoontuu keskimäärin 3 – 5 kertaa vuodessa.

Hallituksen tehtäviä ovat mm:

  • Ajatella pitkäjänteisesti ja katsoa taloyhtiön tilaa vähintään viiden vuoden päähän.
  • Valita laadukas isännöintiyritys ja tehdä sen kanssa sopimus taloyhtiön johtamisesta ja hallinnon hoitamisesta. 
  • Varmistaa, että taloyhtiön johtaminen ja hallinto on isännöintisopimuksen mukaista ja että isännöinnillä on riittävästi aikaa ja osaamista taloyhtiön johtamiseen.
  • Valvoa ja seurata taloutta.
  • Päättää yhtiöjärjestyksen mukaisesti tai esimerkiksi tarpeellisen korjausurakan vuoksi yhtiökokouksen koolle kutsumisesta, kokouksessa käsiteltävistä asioista ja niiden valmisteluista.
  • Varmistaa, että osakkaille ja asukkaille jaetaan riittävästi tietoa.

Hallituksen jäsenyys ei vaadi erityisosaamista - kiinnostus taloyhtiön asioihin riittää.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.