Mitä taloyhtiön hallitus tekee?

Taloyhtiön hallitus edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita ja asukkaita ja päättää monista asioista. Silloin kun päätöksillä on olennaista vaikutusta asumiskustannuksiin tai asumiseen, hallitus vie asian yhtiökokoukseen käsiteltäväksi.

Hallitus kokoontuu normaalisti 3 – 5 kertaa vuodessa. Isännöitsijä valmistelee kokouksen materiaalin, johon hallituksen jäsen tutustuu etukäteen. Hallitus valvoo ja seuraa taloyhtiön taloutta, varmistaa, että isännöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti ja että osakkaat saavat riittävästi tietoa taloyhtiön asioista.

Hallituksen jäsenyys ei vaadi erityisosaamista, maalaisjärki ja kiinnostus taloyhtiön asioihin riittää.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.