Vuokralaisen teettämät asuntoremontit

Vuokralainen voi tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa vain asunnon omistajan luvalla. Tällaisia luvanvaraisia töitä ovat mm. maalaus, tapetointi ja kiinteiden kalusteiden vaihtaminen tai uusien kalusteiden asentaminen. 

Taloyhtiön lupaa vaativiin korjaus- ja muutostöihin on hankittava lupa myös taloyhtiöltä ja luvan hakemisesta on sovittava vuokranantajan kanssa.  Jos vuokralainen saa luvan tehdä huoneistossa muutos- tai korjaustöitä, remontin sisällöstä on tätä ennen sovittava kirjallisesti.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.